כניסה לחברים
פרויקט מרחב במושב נבטים: "אח בוגר"
הורים יקרים!
ועדת חינוך בשיתוף ועד ההנהלה ובברכת בית ספר "עומרים" ,שוקדים בימים אלו על הקמת 'מרחב'
עבור תלמידי היסודי על בסיס הדגם המוצלח שקיים בקיבוצים.
המרחב כולל שני מרכיבים חיוניים:
1. 'אח בוגר'
2.מרחב בתום הלימודים עד 16:00.

ה'אח הבוגר' ילווה את תלמידי היסודי בהסעת בית הספר ובמהלך יום הלימודים כולו.
לאח הבוגר תהיה מערכת מסודרת לפיה הוא יכנס לכיתות בהן נמצאים תלמידי נבטים
ויתגבר את תלמידי נבטים לפי הנחיית מחנכת הכיתה. האח הבוגר יסייע (שעתיים בשבוע)
לכל כתה שבה לומדים ילדי נבטים. כמו כן, האח הבוגר ילווה את ילדי נבטים בהפסקות ויסייע להם בכל בעיה.
הסיוע בכיתות ובהסעות יינתן לילדים הרשומים לתכנית בלבד.

מרחב: בצהריים, האח הבוגר יחזור עם הילדים בהסעה למרחב אשר בנבטים.
במרחב יצטרף איש צוות נוסף ויחד הם יפעילו מערך פעילויות שיכלול :
סיוע בהכנת שיעורי בית, עבודות יצירה, העשרה וכו' עד השעה 16:00.

האח הבוגר הוא דמות חיונית ביותר כיוון שהוא לא מסייע רק בהיבט הלימודי אלא גם נותן מענה לצרכים רגשיים של הילדים.
האח הבוגר ער להתרחשויות בהפסקות, בהסעות ובכיתה. במידה שתלמיד נקלע לבעיה, האח הבוגר יתן מענה מיידי ויערב במידת הצורך את הצוות החינוכי וההורים. 'אח הבוגר' הינו מערך תמיכה ייחודי שעד כה רק ילדי הקיבוצים זכו לו. כיום, בזכות צמצום הגירעונות של הגיל הרך, נותב סכום נכבד לצורך מטרה חשובה זו ובסכום שווה לכל נפש. ילדי נבטים הרשומים יזכו בתמיכה וליווי צמוד כמפורט.


עלויות:
מסלול בוקר: 'אח בוגר' בהסעות, בהפסקות ובכיתות .................................. 50 ₪
או מסלול בוקר+ מרחב: 'אח בוגר' כולל מרחב בצהריים............................... 120 ₪
*לסקטור הדתי בלבד המעוניין במרחב הצהריים ......................................... 70 ₪
* לילדי "עומרים" הנרשמים – לא ניתן להירשם למרחב בלבד

*** למעוניינים ניתן להוסיף 290 ש"ח לארוחות חמות בצהריים (קייטרינג)
**** כמו כן, במידת הצורך, ניתן ליצור קייטנות לחגים.

אנו רוצים להפעיל את תכנית האח הבוגר והמרחב החל מה-1/11.
פתיחת המרחב מותנת בהרשמה של 25 ילדים על בסיס כל הקודם זוכה!

ספח הרשמה מצורף בזאת. נא להעביר לדפנה במזכירות נבטים עד ה-29/10
או במייל לסמדר : smadarg2@gmail.com

בברכה ועדת חינוך נבטים
יו"ר ברמי שרית רכזת סמדר גוטפריד
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הנני מעוניין\ת לרשום את בני\ביתי לפרויקט "אח בוגר" .
בני \ביתי נרשם למסלול (הקיפו): מסלול בוקר \ מסלול בוקר +מרחב \ מרחב צהריים
שם הילד/ה: _____________________כיתה: _____________ משק:________
טלפון\ נייד: __________________שם ההורה:_________________________
חתימה:________________________

חדשות באתר