כניסה לחברים
אופק חדש
הודעה חשובה!

שעות אופק חדש לילדי נבטים יתקיימו בימי ראשון ושלישי.
האוטובוס יגיע כרגיל והמיניבוס ימתין לילדים בתום שעת האופק.
 השעות יתואמו מראש עם מחנכת הכיתה

חדשות באתר