כניסה לחברים
הגישה החינוכית שלנו
מטרת המערכת – לענות על מקסימום צרכים התפתחותיים של הילד לאורך שנות התחנכותו בה וכן על צרכי משפחתו.
המערכת מציעה למידה תואמת התפתחות: הסביבה החינוכית ותכניות העבודה בגן ובמעון תואמות את השלב ההתפתחותי שבו נמצאים הילדים.
המערכת מושתתת על צוות מקצועי שמקיים בתוכו התייעצויות ולימוד מתמידים ופועל כאשכול גנים.
תכנית הלימודים מבוססת על למידה חוויתית חושית ממשית ולצורך זה היא נעזרת בפעילויות שונות בתוך הגן וגם ביציאה מתחומי הגן לטיולים ופעילות בחצר גרוטאות.
החינוך מתרחש בתוך הקהילה, בקשר קרוב ומגוון עם האנשים בתוכה ועם המתחולל בה בא
המסגרות מחולקות עפ"י שנתוני לידה והמעברים ביניהם מתרחשים פעם בשנה ב – 1 בספטמבר.
המערכת רואה חשיבות גדולה בהבנת המשפחה וצרכיה ובסיוע לה, ככל הניתן לטובת הטיפול בילד.
במערכת ניתן סיוע וליווי פדגוגי ע"י צוות מעגן הכולל: מדריכה פדגוגית,קלינאית תקשורת ופסיכולוגית.
חדשות באתר