כניסה לחברים

החזון: ישוב כפרי – קהילתי בגודל  בינוני

ישוב המספק איכות חיים חינוך איכותי, חיי חברה וקהילה

ומאפשר מגוון של תעסוקות

 

0

פרויקט

מוצע ל-10-2009

יעדים ולוח זמנים

1

שיקום קווי מים בשטחי

הישוב א + ב

קביעת סדר עדיפות, תכנון וביצוע

גמר תכנון 3/09 בצוע עד 9/0

2

מאגר מים מושבים

בביצוע גיוס 20 מיליון ₪ ע"י

ק.ק.ל אוסטרליה לביצוע ע"י מושבי הנגב

6/09 תחילת עבודות, 6/09 חנוכת המאגר.

3

פרוגרמה חקלאית חדשה על בסיס 35,000 קוב מים לנחלה במקום 26,00 קוב עד כה

המשך טיפול עד לאישור בועדת פרוגרמות של משרד החקלאות

2/09 קבלת האישורים החסרים מממ"י  6/09 דיון במשרד החקלאות ואחריו בועדת הפוגרמות

4

פרויקטים חקלאיים

פרדס, מיזמים חדשים לשימושי קרקע

 

5

ניהול תיירות

בחירה חלופה להפעלה

2/09 החלטה על צורת ההפעלה, מבנה חשבונאי והפעלות

6

אירוע לכבוד סיום הקמת גן קוצ'יני, וגן המייסדים

אירוע גדול בהשתתפות התורם

חנוכת הגן 4/09

7

הפעלת אוהל תיירותי

אירועים תיירותיים מרכזים בפסח וסוכות ורעיונות נוספים

החל מ 4/09 הפעלת תיירות במתכוננת מורחבת

8

עידוד יזמות תיירותית

עידוד יזמים במושב להשתלב במרכז התיירות

החלטה על צורת ההפעלה, ובחירת רכז/פרוייקטור ושיתוף מעברים

9

הרחבה 110 מגרשים-פיזי

ביצוע תשתיות ע"י "ערים", שיווק מגרשים

תחילת עבודות תשתיות 6/09, סיום תשתיות 6/09

10

תכנון פל"ח למושב

הפעלת בת.ב.ע נבטים

בתאום והנחיות המועצה

11

תיקוני תבע

נושאים: שינוי קווי מתאר, ניוד

זכויות בבית בין הקומות, קו מתח גבוה, יעוד שטחים לתעסוקה,

לציבור ושפ"ע

 

12

רישום משבצות

הובלות הסכמות לקבלת התכנון במושב

עד3/09 מפיו מפורט, עד 3/10 תאום קווים וגיבוש הסכמות, במקביל-הסדרת תביעות בעלות

13

אזור תעסוקה בכניסה ליישוב

הובלת התכנון בחירת פרוייקטים

ומעקב ביצוע- הכול בשיתוף מושבי הנגב

גמר תכנון גמר ביצוע /10

חדשות באתר