כניסה לחברים
העמותה למען הקשיש בבני שמעון (ע"ר)                                    
תכנית פעילות שבועית

א
ב
ג
ד
ה
9:00 - 10:00
אומנות
התעמלות
מלכה גור
מדיטציה
יניב
התעמלות בונה עצם
אילה
התעמלות
מלכה גור
10:15 - 10:45
שתיה חמה
11:00 - 12:15
פרשת השבוע
עברית בכיף
חנה קורסיה
דרמה ותאטרון
גלעד
אקטואליה
מיכל צדיק
ארומתרפיה
12:45
ארוחת צהריים
13:30
סיום יום ופיזור בהסעה
חדשות באתר