כניסה לחברים
שעות רופא ואחות
ימי נוכחות רופא ואחות במירפאת נבטים
טלפון: 086237692
פקס: 086272853

רופא ב
16:00
19:00
ג
8:00
10:00
ה
16:00
19:00
אחות  א
8:00
12:00
ב
12:00
19:00
ג
8:00
12:00
ה
8:00
12:00
לקיחת
דמים

א
8:00
12:00
ג
8:00
9:30

חדשות באתר