כניסה לחברים
ישובי הנגב נגאלו מבדידותם

אחד-עשר ישובים חדשים בדרום ובנגב

עמוד ראשי בעיתון "דבר" 7 באוקטובר 1946

 

ארץ-ישראל נתברכה אתמול באחד-עשר ישובים עברים חדשים בשממות הנגב. עם שחר פשטו בערבות הנגב אחד-עשר מחנות מתיישבים, ופניהם מועדות להאחז בקרקע עברית של הקרן הקיימת לישראל. המחנות נערכו והוכנו לכל הפרטים להיאחזות מהירה ואיתנה בקרקע. לבנין אחד-עשר ישובים עברים אשר יחיו את השממה. ירחיבו את הישוה ויהוו מקלטלאחים בתפוצות. התנופה ההתישבותית הזו היתה מלווה מתיחות מיוחדת בשעה שהמפעל הציוני עומד בפני מדיניות המתאמצת להקפיא את הישוב העברי.

המתישבים עשו דרכם ללא הפרעות. הם נפגשו ברצון ע"י ערביי הסביבה. המתישבים נשאו עימם את המטען ההכרחי הראשון. המקומות המיועדים לנקודות הישוב היו מסומנים מראש והוחל מיד בהקמת הנקודות. הוצבו גדרות, אוהלים והוחל בהקמת צריפי מגורים. המתישבים הביאו עמהם כלי עבודה להתחיל מיד בהכשרת הקרקע לעיבודץ

זוהי רשימת המקומות שבהם נאחזו המתישבים ורשימת הגופים שעלו על הקרקע:

 

1) תל תורמוס  - קדמה, הקבוץ המאוחד
2) בית גוברין  - גלאון, השומה"צ
3) ביר זבאלה  - אילת, השומה"צ
4) ביר מנסורה  - מצודת ברוכוב, הקבוץ המאוחד
5) מדסוס  - נבטים, ארגון, מושב
6) קלטה  - גרעין אפיקים, הקיבוץ המאוחד
7) טומארה  - תקומה, הפועל המזרחי
8) נחביר  - בארות, הקבוץ המאוחד
9) דיר בלח  - הפועל המזרחי
10) דנגור  - נירים, השומה"צ
11) גראן  - אורים, חבר הקבוצות

חדשות באתר