כניסה לחברים
בתי הספר שלנו...
ילדי נבטים נוסעים כל בוקר ע"י מערך ההיסעים של "מועצה אזורית בני שמעון".


בתי הספר על פי איזור הרישום ולפי בחירת ההורים:


  • יסודי ממלכתי- "עומרים"

  • יסודי ממלכתי דתי – "עץ החיים", "רננות"

  • תיכון ממלכתי –" מקיף עומר"

  • תיכון דתי – ישיבות, אולפנה.


חדשות באתר