מפת המושב
מפת האיזור - הגעה למושב
מפת המושב - תצלום אוויר
ספר טלפונים
ספר טלפונים
קישורים
מרכז מורשת יהדות קוצ'ין
פייסבוק - מרכז מורשת יהדות קוצ'ין
ביה"ס מקיף עומר
ביה"ס עומרים
מעברים בני שמעון
קן בני מושבים
מועצה אזורית בני שמעון
תיירון
אתר "במרכז"